KLAUZULA INFORMACYJNA

Nasza firma dołożyła wszelkich możliwych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych na najwyższym poziomie, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji: usług i sprzedaży oraz wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy. Informujemy, iż dołożyliśmy wszelkich starań i na chwilę obecną jesteśmy gotowi, aby zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że zabezpieczenia będą systematycznie monitorowane i udoskonalane, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe oraz poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AN-MIR Zofia Dobrowolska, ul. Wojska Polskiego 13/2, 87-100 Toruń
• Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – kontakt@wepixel.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
• Pani/Pana dane osobowe po skorzystaniu z usługi przechowywane będą przez okres 6 lat, w innym przypadku zostaną usunięte w terminie do 30 dni z powodu braku odpowiedzi.
• Posiada Pani/Pan prawo do :
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.